Καλώς ήρθατε!

Το blog αυτό είναι μια προσπάθεια για τη διάδοση της επιστήμης των αρχαιολογικών υλικών στην Ελλάδα. Η συμμετοχή σας είναι ευπρόσδεκτη και θανάσιμα επιθυμητή. Κάντε click στη λέξη "σχόλια" που υπάρχει στο τέλος κάθε κειμένου και στείλτε το σχόλιο, την ερώτηση, την παρατήρηση, τη διόρθωσή σας. Άλλωστε, τίποτα δεν είναι χειρότερο για έναν blogger από τη μοναξιά...

24 Απρ 2007

ΗΜΕΡΙΔΑ "Θετικές επιστήμες και αρχαιολογικά υλικά: Οι φορείς της έρευνας συζητούν και προτείνουν"

7 Μαΐου 2007
Αμφιθέατρο ΥΠ.ΠΟ.
Μπουμπουλίνας 20-22

Αρ. Πρωτ. 48/2007, Αθήνα, 21 Απριλίου 2007

Η Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, με τη ευκαιρία της φετινής συμπλήρωσης 25 χρόνων από την ίδρυσή της, είχε την ιδέα και την πρωτοβουλία της πραγματοποίησης της Ημερίδας - Συνεύρεσης των φορέων που δραστηριοποιούνται στην έρευνα, εφαρμογή και διδασκαλία των εφαρμογών των θετικών επιστημών στα αρχαιολογικά υλικά.
Ένα τέταρτο του αιώνα πέρασε, στην διάρκεια του οποίου ο τομέας της ‘αρχαιομετρίας’ στην Ελλάδα, πέρασε από την αρχική περίοδο της μερικής- έως πλήρους -ενασχόλησης λίγων αρχικά ανθρώπων, στην σημερινή ύπαρξη περίπου μιας δεκάδας καθιερωμένων ερευνητικών εργαστηρίων, καθώς και στη διδασκαλία σημαντικού αριθμού προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Αλλά, ακόμα πιο σημαντικό από τα παραπάνω, είναι το ότι στα λίγα αυτά χρόνια καθιερώθηκε η χρήση των θετικών επιστημών ώστε να απαντώνται ερωτήματα χρονολόγησης, χαρακτηρισμού, ταυτοποίησης, προέλευσης υλικών και τέχνεργων, κ.ά, μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις ειδικών όλων των ειδικοτήτων (αρχαιολόγων, συντηρητών, φυσικών, μηχανικών, γεωλόγων, ...).
Παρατηρώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα εργασιών, των τελευταίων ετών, στα αμιγή περιοδικά του κλάδου (Archaeometry, Journal of Archaeological Science, Journal of Cultural Heritage, Journal of Mediterranean Archaeology & Archaeometry, κ.ά) διαπιστώνουμε ΑΦΕΝΟΣ μια διαρκή και ενθαρρυντική αύξηση των ερευνητικών ομάδων, ατόμων και φορέων στα αντικείμενα του κλάδου.
ΑΦΕΤΕΡΟΥ σημειώνουμε κάποιες γενικότερες τάσεις που καταδεικνύουν την εφευρετικότητα, ζωντάνια και ανάπτυξη των ερευνητικών θεμάτων, όπως
- την ανάγκη για διευρυνόμενη χρήση μη-καταστροφικών και περισσότερο προσιτών τεχνικών και οργανολογιών.
- την επέκταση σε νέους ερευνητικούς τομείς (βιομοριακή αρχαιολογία και παλαιοπεριβάλλον)
- την τάση για διεπιστημονική, πολυπαραμετρική διαχείριση των ζητημάτων της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
- την ανάγκη για χρηματοδοτήσεις δράσεων μέσα από μεγάλες Προκηρύξεις-Προγράμματα.

Η Ημερίδα ευχόμαστε να αποτελέσει το έναυσμα για στενότερη, περισσότερο επιτυχημένη και ουσιαστικότερη συνεργασία των φορέων της.

Η Ημερίδα προσδοκά σε προτάσεις προς την κατεύθυνση της καλύτερης προβολής και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων και ωφελιμότητας του κλάδου, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και την προαγωγή της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

Στην ουσία των θεμάτων της Ημερίδας βρίσκεται το κάλεσμα για την κατάθεση συγκροτημένων προτάσεων από τους συμμετέχοντες προς την κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης, προβολής και συντονισμού των επιμέρους δράσεων σε εθνικό επίπεδο. Οι επιμέρους προτάσεις μπορούν να απευθύνονται συγκεκριμένα:
1) προς τους αρχαιολογικούς φορείς (Κεντρική Υπηρεσία Υπ. Πολιτισμού, Περιφερειακές Υπηρεσίες, Εποπτευόμενοι Φορείς),
2) το Υπουργείο Παιδείας (Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Προγράμματα Σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΕΠΕΑΕΚ, ..)
3) τους ερευνητικούς φορείς (Υπ. Ανάπτυξης, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου).

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη – Χαιρετισμοί
09:30 – 10:00
Ν. Ζαχαριάς
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής / Ε.Α.Ε.
Γ. Ζαχόπουλος
Γενικός Γραμματέας ΥΠΠΟ


1η Ενότητα - Υπουργείο Πολιτισμού
10:00 – 10:40
Προεδρείο
Ν. Κυπαρίσση-Αποστολίκα, Θ. Βάκουλης

Ομιλητές

Δρ. Ν. Κυπαρίσση - Αποστολίκα
Υπουργείο Πολιτισμού, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας

Δρ. Ν. Μίνως
Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεώτερων Μνημείων

Αν. Καθ. Ι. Τζαχίλη
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

2η Ενότητα – Υπουργείο Παιδείας
10:40 – 12:00
Προεδρείο
Γ. Λυριτζής, Γ. Φακορέλλης

Ομιλητές

Καθ. Ι. Λυριτζής
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καθ. Τ. Μοροπούλου
Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ

Καθ. Γ. Τσόκας
Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ

Καθ. Π. Θεουλάκης
ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

διάλειμμα - καφές 12:00 – 12:20

3η Ενότητα – Ερευνητικά Κέντρα
12:20 – 13:20

Προεδρείο
Γ. Μπασιάκος, Μ. Γεωργακοπούλου

Ομιλητές

Β. Κυλίκογλου, Ερευνητής
Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

Ν. Τσιρλιγκάνης, Ερευνητής
Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ξάνθη

Δ. Άγγλος, Ερευνητής
Ι.Η.Δ.Λ., Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ’Ερευνας, Ηράκλειο Κρήτης

4η Ενότητα – Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές – Ιδιωτικοί Φορείς
13:20 – 14:20

Προεδρείο
Κ. Πολυκρέτη, Ε. Αλούπη

Ομιλητές

Δρ. S. Fox
Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών Αθήνας, Εργαστήριο Wiener

Δρ. Β. Kυριατζή
Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας, Εργαστήριο Fitch

Δρ. Α. Αλούπη
Thetis Authentics Ltd.

διάλειμμα – γεύμα
14:20 – 15:00

Κλείσιμο Ημερίδας – Συζήτηση
15:00 – 17:00

Προεδρείο
Ν. Κυπαρίσση, Ν. Ζαχαριάς

Πεντάλεπτες Τοποθετήσεις – Παρουσιάσεις (15:00-16:30):

Καθ. Δ. Κοντοπούλου
Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π. Θεσσαλονίκης
Λέκτ. Σ.Μ. Βαλαμώτη
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π. Θεσσαλονίκης
Επ. Καθ. Κ. Ιωαννίδης, Α. Οικονόμου, Δρ. Κ. Σταμούλης, Δρ. Χ. Παπαχριστοδούλου
Τμήμα Φυσικής, Παν/μίου Ιωαννίνων
Α. Καρύδας, Ερευνητής
Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
Δρ. Σ. Σωτηροπούλου, Δρ. Γ. Καραγιάννης
ΙΔΡΥΜΑ «ΟΡΜΥΛΙΑ» - Διαγνωστικό κέντρο έργων τέχνης
Δρ. Ε. Χιώτης, Δρ. Γ. Οικονόμου, Δρ. Π. Τσόμπος
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα
Δρ. Γ. Φακορέλλης
Διδάσκων Τμήματος ΙΑΚΑ, Παν/μιο Θεσσαλίας
Δρ. Ε. Νοδάρου
INSTAP Study Center for East Crete
Δρ. Ι. Ηλιόπουλος
Τμήμα Γεωλογίας, Παν/μιο Πατρών
Γ. Μωραΐτου
International Institute for Conservation (IIC) – Ελληνικό Τμήμα
Δρ. Γ. Βαρουφάκης
Ναϊάδων 102, Π. Φάληρο, 17 562 Αττική

Δεν υπάρχουν σχόλια: